Xəbərlərə abunə ol
» » Novruz Bayramının Əməlləri

Novruz Bayramının Əməlləri

tarix : 18-03-2013   /   Mәqalәlәr   /   Baxış sayı: 6 661
Novruz Bayramının Əməlləri


Hər gün açır könlümü zövqi-vüsalın yengidən,
Gərçi güllər açmağa hər ildə bir Novruz olur.
Məhəmməd Fuzuliİmam Əli(ə) buyurmuşdur: Hər günümüz novruzdur.(Mən la yəhzuruhul-fəqih, 3/ 300)

İmam Əli(ə) üçün faluzəc (şirniyyat) hədiyyə gətirdilər. Buyurdu: Bu nədir? Dedilər: Bu gün novruzdur. Buyurdu: Əgər bacarsanız, hər gün novruz edin.(Yəni: Allaha xatir bir-birinizə hədiyyə verin və bir-birinizin görüşünə gedin.) .(Dəaimul-islam, İbn Həyyun, 2/326)

Novruz Bayramının Əməlləri
Şeyx Abbas Qummi «Məfatihul Cinan» kitabında yazır:İmam Sadiqin (ə) Müəlla ibni Xüneysə öyrətdiyi kimi, Novruz bayramı yetişdikdə qüsl alın, ən təmiz paltarlarınızı geyinin, ən xoş ətirlərdən istifadə edin və çalışın həmin günü oruc tutun. Elə ki, şam və xüftən namazlarını və onların nafilələrini qıldın, dörd rükət iki-iki novruz namazı qıl. Birinci iki rükətin birinci rükətində "Həmd" surəsindən sonra on dəfə "Qədr" sursəsini, ikinci rükətdə isə "Həmd" dən sonra on dəfə "Kafirun" surəsini, ikinci iki rükətin birinci rükətində "Həmd" dən sonra on dəfə "İxlas" surəsini, ikinci rükətində isə "Həmd" dən sonra on dəfə "Fələq" və "Nas" surələrini oxumaq lazımdır.Namazdan sonra isə şükür səcdəsinə gedib, bu duanı oxu:
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədinil əvsiyail mərziyyin, və əla cəmii ənbiyaikə və rusulikə biəfzəli və rusulikə biəfzəli sələvatik, və barik ələyhim biəfzəli bərəkatik, və səlli əla ərvahihim və əcsadihim, Əllahummə barik əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və barik ləna fi yəvmina hazəlləzi fəzzəltəhu və kərrəmtəh, və şərrəftəhu və əzzəmtə xətərəh, Əllahummı barik li fima ən`əmtə bihi ələyyə hətta la əşrukə əhədən ğəyrək, və vəssi`ələyyə fi rizqi ya zəl cəlali vəl ikram, Əllahumə ma ğabə ənni fəla yəğibənnə ənni əvnukə və hifzuk, və ma fəqədtu min şəy`in fəla tufqidni əvnəkə ələyh, hətta la ətəkəlləfə ça la əhtacu iləyhi ya zəl cəlali vəl ikram
Tərcüməsi: ”Ilahi, Sənin salavatın olsun Mühəmmədə və Mühəmmədin nəslinə – Allahın razı olduğu canişinlərə. Sənin ən üstün salavatın olsun bütün peyğəmbərlərinə və elçilərinə. Onları ən gözəl bərəkətlə mübarək et, onların ruhuna və bədəninə Sənin salavatın olsun. Ilahi, Sənin bərəkətin olsun Mühəmmədə və Mühəmmədin nəslinə. Sənin üstünlük verdiyin, kəramət və şərəf bəxş etdiyin, məqamını yüksəltdiyin bu günümüzü bizə mübarək et. Verdiyin nemətləri mənə mübarək et ki, Səndən başqasına şükr etməyim. Mənim üçün ruzini artır, ey cəlal və kərəm sahibi! Ilahi, hər nə məndən gizli qalsa da, Sənin yardımın və müdafiən məndən gizli qalmasın (uzaq olmasın)! Allahım, hər şeyi itirsəm də, təki Sən öz yardımını məndən əsirgəmə! Ehtiyacım olmayan işlər barədə özümü əziyyətə salmayım. Ey cəlal və kərəm sahibi!“.

Məşhur kitablarda ilin təhvil olan bu vaxtı bu duanın çoxlu oxunmasıını və bəzilərinin dediyinə görə 366 dəfə oxunmasını rəvayət olunmuşdur:
Ya muhəvviləl həvli vəl əhval, həvvil haləna ila əhsənil hal
Başqa rəvayətlərdə belədir:
Ya muqəllibəl qulubi vəl əbsar, ya mudəbbirəl ləyli vən nəhar, ya muhəvviləl həvli vəl əhval, həvvil haləna ila əhsənil hal
Tərcüməsi: ”Ey qəlblərin dəyişməsini və gözlərin hərəkətini idarə edən Allah! Ey gecəni gündüzlə ard-arda əvəzləyən Allah! Ey vaxtları və əhvalları dəyişdirən Allah! Bizim halımızı yaxşılığa doğru dəyiş!“.
"Zadud-Məad" da belədir. Əgər belə etsən əlli illik günahların bağışlanar və çoxlu de:
Ya zəl cəlali vəl ikram.

Şərhlər: 0

Şərh ələavə edin

Информация

Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.