Xəbərlərə abunə ol
» » Arzuların yerinə yetməsi üçün dua

Arzuların yerinə yetməsi üçün dua

tarix : 19-12-2018   /   Mәqalәlәr / Allahla rabitə   /   Baxış sayı: 5 806
"Bismillahir Rəmanir Rəhim
La ilahə illəllahu biəvnikə və qudrətikə la ilahə illəllahu bihəqqikə və hurmətikə la ilahə illəllahu fərəcən fərəcəni min əmri fərəcən və məxrəcən rəbbəna ya ərhəmər rahimin.”
Bu duanı 41 dənə buğdaya oxuduqdan sonar evin damının üstünə quşların dənləməsi üçün tökürsən.

Varlanmaq üçün peyğəmbərdən (s) dua
"Bismillahir Rəmanir Rəhim
Allahummə rəbbissəmavatis səbi və rəbbil ərşil əziymi iqzi ənnəd dəyni və əcnina minəl fəqri.”

Möhtac olmamamaq üçün ayə
"Bismillahir Rəmanir Rəhim
Fəsəyəkfi kəhumullahhu və huvəs səmiul əlim”
Namazdan sonar bu ayəni 7 dəfə oxumaq lazımdır”

Hacət və çətinliklərin çarəsi
Kim səcdədə 21 dəfə ”YA zəl cəlali vəl ikram” deyib hacətlərini istəsə istədiklərinə nail olar.
Çətinliklərin dəf olması üçün "Həkim” (Allahın adlarından biridir) sözünü çox təkrar edin.
Kim dua edən zaman 70 dəfə "Əl-Bədi” (Allahın adlarından biridir) sözünü desə duaları qəbul olar.

Hacətlər. çətin müşkül üçün İmam Hüseyndən (ə) rəvayət olunmuş dua.
"Buhəqqi Yasin vəl Quranil Həkim. Və buhəqqi Taha vəl Quranil Əzim. Ya mən yəqdiru əla həvaicis-sailin. Ya mən yələmu ma fiz-zəmir. Ya munəffisu ənil məkrubin. Ya mufərricu ənil məğmumin. Ya rahiməş-şəyxil kəbir. Ya raziqət-tiflis-səğir. Ya mən la yəhtacu ilət təfsiri səlli əla Muhəmədin və ali Muhəmməd. Vəfəl bi kəza və kəza. ”
"Kəza və kəza” sözünün əvəzinə hacətlər istənilir.

Saytımızın fəaliyyətinin davamlı inkişaflı olması üçün sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var
Allahın adı ilə. Saytımızın inkişafı, təmiri (səhvliklər aradan qaldırılması), aylıq hosting, domain, skriptin lisenziyasının alınması və digər işlər (yeniliklər əlavə olması) üçün,  maddi dəstəyinizə ehtiyacımız var.


"YA-Ali” Saytının bank rekvizitləri:
Ю Money: 4100117193584924
Web Money: R039269061465
QIWI Кошелек: 4890494752700161

Müşkül və müsibətlərin dəfi
Həzrət Əlidən (ə) rəvayətdir ki, nə vaxt Həzrət Əli (ə) üçün bir müşkül irəli çısaydı bu sözləri 3 parça kağıza yazıb suya atardım, dərhal müşkülüm həll olardı. Həmən sözlər bumlardır.
"huvəl hafizu vəl kafi vəhdəh.”

Ümumi və kiçik məsələlər, çətin işlərin həlli və çətinliklərdən yaxa qurtarmaq üçün kim bu beyti oxusa şübhəsiz ki, istədiyinə nail olar.
"Ya qahirəl əduvv və ya valiyəl vəliyy
Ya məzhərəl əcaib ya Murtəza Əliyy.”

Şərhlər: 0

Şərh ələavə edin

Информация

Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.